.
.

Het platform voor de Business Controller

.

Opinie

 • Uitdagingen voor de controller in de public sector

  Interview met Goos Minderman, hoogleraar Public Governance en Public Law, VU   “Er is geen functie binnen de publieke sector die zo sterk is geëmancipeerd als die van de controller. Tien, twintig jaar geleden lag de focus van de financiële functie binnen centrale overheden, gemeenten, zorginstellingen...

 • 5 Tips voor financials om effectief invloed uit te oefenen

  NLP-trainer Ingrid Smit van art 2 advance geeft vijf concrete tips waardoor u meer invloed heeft op uw gesprekspartner(s). Ongeacht of u formele macht heeft vanuit uw rol of functie, zijn er diverse manieren om invloed uit te oefenen. De mate van invloed die u heeft hangt af van een aantal factoren en heeft alles...

 • Vpb-plicht overheids-ondernemingen: de Europese Commissie beslist!

  Door: Mr. Paul Flutsch, zelfstandig analist Paul studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Hij was gedurende negen jaar als docent belastingrecht verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Universiteit Tilburg en daarna gedurende zes jaar docent belastingrecht aan de Universiteit Maastricht....

 • Betere afwegingen maken door toegenomen kans- en risicobewustzijn

  Door Marinus de Pooter, eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training en docent van de verkorte opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit. Als je het mij vraagt, dan is organisatiecultuur dé bepalende factor bij kans- en risicomanagement. Je zou ‘cultuur’ kunnen...

 • Risicomanagement in één cijfer

  Of we het leuk vinden of niet, ons gedrag wordt meer beïnvloed door cijfers dan we geneigd zijn toe te geven. Vooral als cijfers eenvoudig en simplistisch zijn. Een 7,4 op het rapport lijkt meer inzicht te geven dan een “goed”. Dezelfde vereenvoudiging treedt op bij het lezen van jaarcijfers. Alle headline...

 • De moderne financial is net zo communicatief als een marketeer

  Interview met Paul van Vliet, Partner Bridgewell De moderne financial is net zo communicatief als een marketeer. Of het nu gaat om een Controller, Risk Manager of Auditor, in het huidige tijdsbeeld wordt van hen verwacht dat ze sturing geven aan de organisatie. Best lastig als je dit moet doen vanuit een adviserende...

 • 5 tips voor programmamanagers

  De competenties om te werken in flexibele werkorganisaties zal in de komende jaren voor alle organisaties en bedrijven steeds meer een kritische succesfactor worden. Immers de dynamiek in alle sectoren wordt alleen maar groter en niemand kan in zijn eentje grote veranderingen aan. Samenwerking in allianties, netwerken...

 • Verschuivende panelen op de markt voor eigen- en vreemd vermogen

  Met de uitbraak van de mondiale kredietcrisis in 2007 is de markt voor Eigen- en Vreemd Vermogen danig opgeschud. Nadat de systeembanken met behulp van de belastingbetaler op korte termijn waren gered volgde een aanscherping van het Bazel Il –akkoord. Banken worden verplicht meer risicodragend vermogen in verhouding...

 • Er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande in de financiële sector

  De komende drie jaren lopen honderden miljarden aan leningen af. Hierdoor zal er een grote vraag naar vermogen zijn. Als gevolg van de kredietcrisis kunnen de banken niet aan alle verzoeken voldoen. Grote kans dat dit óók ingrijpende consequenties heeft voor uw bedrijf. Daarnaast moeten vermogensverstrekkers en...

 • Uitdagingen omtrent risicomanagement en gedragsverandering

  Risicomanagement staat hoog op de agenda bij veel non-profit organisaties. Wij vroegen Marius Rietdijk, directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU, naar de uitdagingen omtrent risicomanagement en gedragsverandering. Marius is tevens een van de docenten van de verkorte opleiding...

 • Projecten; wat is het en waar moet je rekening mee houden?

  Bent u wel eens actief betrokken geweest bij de uitvoering van een of meerdere projecten? Kunt u nog terughalen hoe u in de start tegen het project aankeek? Voor mensen die vanuit hun werkachtergrond het onderwerp van het project (goed) kennen, is het vaak een warm welkom in een bekend huis. Je ervaring in het...

 • Prinsjesdag: waar blijft de eenvoud?

  Auteur: Mr. P.A. Flutsch Inleiding Op de 200e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, presenteerde de Regering de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket 2015. De fiscale maatregelen voor 2015 zijn opgenomen in twee wetsvoorstellen: het Belastingplan 2015 en de Wet modernisering...

 • Uit de schaduw van de crisis

  Miljoenenontbijt 2014, VNO-NCW Rijnland – Artikel door Pieter Lammers, CareerGuide Gisteren deelgenomen aan het miljoenenontbijt, een initiatief van VNO-NCW Rijnland. Prachtig initiatief. Je krijgt eerst een mini college miljoenennota lezen van Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie aan de Universiteit...

 • Verbetering van de werkkostenregeling: en nu gaan we er voor!

  Bron: Nieuwsbrief Beloning & Belasting | nr 20141416 Inleiding De staatssecretaris van Financiën heeft op donderdag 3 juli jl. onder de noemer ‘Verder met de werkkostenregeling’ de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voorstel de werkkostenregeling te verbeteren. Na een lange voorgeschiedenis sinds...

 • Zomerzotheid

  De welverdiende vakantie staat voor de deur. Vandaar eens een wat vrijer onderwerp dan inhoudelijk over de controller. Momenteel is er veel commotie over het economisch onderzoek van Piketty naar de rijkdom die door vererving wordt verkregen, dan wel welke door inspanning wordt verdiend. Ten aanzien van het laatste is...

 • Waarom is de vraag?

  Artikel door: Toin Jansen, was als controller werkzaam bij Tennant en werkt daar nu als Service Director EMEA Het is bekend en onomstotelijk bewezen dat wij, als we opgroeien, in dit proces van opgroeien een aantal nuttige kwaliteiten verliezen. Een van deze kwaliteiten die rond het vierde levensjaar geperfectioneerd...

 • Controller als coach

  Artikel door Dirk Swagerman | Groningen, Juni 2014 De controller (m/v) kan op diverse wijzen opereren. Meestal zien we de controller als de bewaker van de bedrijfseconomische integriteit. Dat wil zeggen dat hij of zij er op toeziet dat er besluiten worden genomen die gericht zijn op efficiency en effectiviteit van de...

 • Peter Westdijk “Van boekhouding naar financial control”

  Interview met Peter Westdijk, Interim Manager en Business Coach met uitgebreide ervaring als Controller, CFO en Directeur Bedrijfsvoering Waar het voorheen de traditionele boekhouder was die opschreef wat er gebeurde en altijd achteraf rapportages verzorgde, zie je toch dat er meer en meer een verschuiving is naar...

 • Financial control: meer dan boekhouding, breder dan nauwkeurig werken

  Artikel door drs. Jan Willem van der Linden RA RC, hoofddocent van de opleiding Financial Controller De eisen aan de financiële verantwoordingen nemen steeds verder toe als het gaat om kwaliteit, snelheid en frequentie. Dat betekent ook dat de medewerkers meer kennis en vaardigheden moeten hebben om de financiële...

 • Strategische vaardigheden van een Business Controller

  Artikel door Dirk Swagerman | Groningen, maart 2014 Controllers moeten over competenties beschikken, dat is duidelijk. Als eerste gaat het om de technische competenties. Hij (meerderheid) of zij (minderheid) moet bij uitstek de deskundige zijn die weet hoe de financiële functie in elkaar steekt. Ingewikkelde...